FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
14 202 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
750 600 Kč
4
Přijaté transfery
513 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
11 713 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 033 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 071 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
336 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
11 713 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 033 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 071 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
336 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč