FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
14 222 000 Kč
4
Přijaté transfery
13 739 800 Kč
3
Kapitálové příjmy
4 521 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
774 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
15 348 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
8 931 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 136 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 870 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
15 348 200 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
8 931 500 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 136 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 870 700 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč