FINANČNÍ UKAZATELE 2019 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
16 732 000 Kč
4
Přijaté transfery
7 890 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 254 500 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 016 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
14 812 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
9 177 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 172 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 448 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
54 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
14 812 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
9 177 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 172 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 448 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
54 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč