FINANČNÍ UKAZATELE 2020 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
18 143 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
998 300 Kč
4
Přijaté transfery
620 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
3
Služby pro obyvatelstvo
18 661 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 389 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 302 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
826 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
64 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
18 661 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 389 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 302 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
826 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
64 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč