FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.01.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
Daňové příjmy
14 202 000 Kč
Nedaňové příjmy
720 600 Kč
Přijaté transfery
393 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
Služby pro obyvatelstvo
11 299 600 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 033 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
998 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
296 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
11 299 600 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
3 033 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
998 200 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
296 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč