FINANČNÍ UKAZATELE 2022 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
22 621 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
3 364 200 Kč
4
Přijaté transfery
678 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
3
Služby pro fyzické osoby
19 444 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 614 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 451 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
627 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
179 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
19 444 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
4 614 900 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 451 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
627 600 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
179 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
5 000 Kč