FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.08.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
11 673 200 Kč
Nedaňové příjmy
1 250 500 Kč
Přijaté transfery
1 191 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
15 369 400 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 818 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 115 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
352 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
15 369 400 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 818 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 115 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
352 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
6 500 Kč