FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
13 423 200 Kč
Nedaňové příjmy
1 806 500 Kč
Přijaté transfery
1 215 100 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
20 987 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 861 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 115 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
356 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
11 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
20 987 200 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 861 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 115 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
356 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
11 500 Kč