FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
11 673 200 Kč
Nedaňové příjmy
1 181 500 Kč
Přijaté transfery
919 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Služby pro obyvatelstvo
14 821 400 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 817 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 115 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
352 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
4 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
14 821 400 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 817 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 115 900 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
352 500 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
4 500 Kč