FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
17 702 600 Kč
4
Přijaté transfery
8 610 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 304 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 016 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
3
Služby pro obyvatelstvo
13 492 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
9 202 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 377 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 489 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
59 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
13 492 300 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
9 202 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 377 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 489 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
59 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč