FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
14 852 000 Kč
4
Přijaté transfery
14 646 134 Kč
3
Kapitálové příjmy
4 521 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 215 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
3
Služby pro obyvatelstvo
16 868 034 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
8 939 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 378 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 132 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
16 868 034 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
8 939 500 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
5 378 700 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 132 800 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
34 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
15 000 Kč